OZ 2

OZ 2

נוזל רב שימושי לניקיון כללי

נוזל אלקלאי צלול זהוב זרחני וריח אופייני. נוזל המשמש להסרת שומנים כבדיםושרופים, מטגנות, מעשנות, סירים, משטחי נירוסטב, כלי בישול, משטחי עבודה במטבחים ובתעשיית המזון.

הרכב:

מרכיבים אלקלאיים, פעילי שטח, מרכיבים אורגניים ואנאורגניים.

אריזות: 1000 | 200 | 24 | 12 ק”ג

מתאים לתעשיות:

בטיחות:

להגן על העיניים ללבוש נעליים ללבוש כפפות

תקן ISO 9001:2015

באישור הבד”ץ