SPK

SPK

לניטרול סביבה חומצית

נוזל סמיך עם ריח אופייני. SPK מיועד לניטרול סביבה חומצית לצורכי ניקוי והסרת שומנים, למערכות CIP, למכונות שטיפת ארגזי פלסטיק.

הרכב:

תכשיר אלקלאי מבוסס KOH

אריזות: 35 | 1500 | 330 ק”ג

מתאים לתעשיות:

בטיחות:

להגן על העיניים ללבוש נעליים ללבוש כפפות

תקן ISO 9001:2015

באישור הבד”ץ