NERO-SHINE

NERO-SHINE

לניקוי ולהברקת נירוסטה

נוזל צלול חסר צבע, ריח ובעל ריח אופייני. נוזל לניקוי והברקת משטחי נירוסטה במשק ובתעשייה.

הרכב:

מרכיבים אורגניים, מרכיבים אי-אוגניים, ושמן פרפין.

אריזות: 1000 | 200 | 11 | 4 ק”ג

מתאים לתעשיות:

בטיחות:

להגן על העיניים ללבוש נעליים ללבוש כפפות

תקן ISO 9001:2015

באישור הבד”ץ