יודינול

יודינול

תמיסת יוד מרוכזת לחיטוי

נוזל כהה בעל ריח אופייני. נוזל מרוכז המשמש לחיטוי ברפתות, לולים ומתקנים ביולוגיים שונים.

הרכב:

יוד פעיל 2.2%, כליצרין, פרופילן גליקול

אריזות: 1000 | 200 | 23 | 4 ק”ג

מתאים לתעשיות:

בטיחות:

להגן על העיניים ללבוש נעליים ללבוש כפפות

תקן ISO 9001:2015

באישור הבד”ץ