MD10

MD10

700 מגבונים לחיטוי

מטליות לחיטוי ציוד ומשטחים במפעלי מזון מן החי, במטבחים, ברפתות על אלכוהול. מתאים למפעלי מזון ובמיוחד למשטחים רגישים שלא ניתן לחטא בהשרייה.

הרכב:

אלכוהולן, אתנול.  

אריזות: 700 יחידות ק”ג

מתאים לתעשיות:

בטיחות:

להגן על העיניים ללבוש נעליים ללבוש כפפות

תקן ISO 9001:2015

באישור הבד”ץ