MR2F KOH

MR2F KOH

להסרת שומנים בהקצפה KOH

נוזל אלקלאי מרוכז, שקוף, חסר ריח וצבע. מסיר שומנים כבדים ושרופים בהקצפה תמנורים, מטגנות, מעשנות, סירים, כלי בישול, משטחי עבודה, כלי נירוסטה ורצפות.

הרכב:

מריכיבים אלקלאים ואנהיבטורים להגנה על מתכות, KOH

אריזות: 28 | 13 | 1200 ק”ג

מתאים לתעשיות:

בטיחות:

להגן על העיניים ללבוש נעליים ללבוש כפפות

תקן ISO 9001:2015

באישור הבד”ץ